Voorwaardelijke straf voor rijden onder invloed GHB en MDMA

Utrecht – De politierechter in Utrecht heeft vandaag een cliënte van mr. Van Doleweerd veroordeeld wegens rijden onder invloed van verdovende middelen.

In het bloed van de vrouw was GHB en MDMA aangetroffen, boven de grenswaarden. Dat is een strafbaar feit en de vrouw werd vervolgd.

Taakstraf en ontzegging rijbevoegdheid

Het openbaar ministerie vordert in dit soort zaken normaal een taakstraf voor de duur van 60 uur en een ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen voor de duur van 12 maanden.

Voorafgaand aan de zitting had mr. Van Doleweerd het dossier doen aanvullen, waardoor de persoonlijke situatie en de gang van zaken na de aanhouding tot aan de zitting in het leven van de cliënte. Dit was voor de officier van justitie om een geheel voorwaardelijke straf te eisen: 60 uur taakstraf en een rijontzegging voor 6 maanden, maar beiden voorwaardelijk.

Geen rijontzegging

Na pleidooi van mr. Van Doleweerd ging de politierechter nog een stap verder: de (voorwaardelijke) rijontzegging kwam volledig te vervallen, waardoor enkel de (voorwaardelijke) taakstraf overbleef. Dit houdt in dat indien de cliënte tijdens de proeftijd – die twee jaar duurt – nogmaals een strafbaar feit pleegt, zij de taakstraf van 60 uur alsnog dient te verrichten. Als zij niet (meer) een strafbaar feit pleegt, hoeft zij deze taakstraf niet te verrichten.