Voorwaardelijke boete na ‘fikkie stoken’ in de achtertuin

De economische politierechter heeft uitspraak gedaan in de zaak van een cliënt van mr. Van Doleweerd. Een 40-jarige man werd verdacht van overtreding van de Wet Milieubeheer en de Wet bodembescherming, omdat hij afval verbrandde buiten een daartoe bestemde inrichting. Dit is verboden op grond van de Wet Milieubeheer. Tevens kan daarmee de bodem verontreinigd geraken, waardoor het ook een overtreding van de Wet bodembescherming kan opleveren.

Boete van € 460

De officier van justitie had de man – die simpelweg een fikkie in zijn achtertuin gestookt had – een boete voorgesteld van € 460,–. Dat was het boetebedrag dat passend was bij de overtreding, aldus de officier van justitie.

Voorwaardelijke boete

De man was het daarmee niet eens. De zaak kwam voor de rechter. Hoewel de politierechter oordeelde dat de man de wet overtreden had, gaf het pleidooi van mr. Van Doleweerd aanleiding om de eerder voorgestelde straf om te zetten naar een geheel voorwaardelijke variant: de man hoeft dus niets te betalen. Alleen wanneer de man de komende twee jaar een strafbaar feit pleegt, moet hij de boete alsnog betalen.