VOG

Een VOG is een verklaring omtrent gedrag. Deze verklaring wordt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid uitgegeven als bewijs dat er geen belemmeringen bestaan voor het uitvoeren van een specifiek beroep of functie. Deze verklaring is voor steeds meer personen van groot belang: voor werk, stage of vrijwilligerswerkzaamheden wordt steeds vaker de eis van een VOG gesteld. Er kunnen dan ook grote problemen ontstaat wanneer een VOG geweigerd wordt: dat kan zelf als gevolg hebben dat uw uw bestaande baan verliest!

Aanvraag

De aanvraag voor de VOG wordt altijd gedaan door de aanvrager zelf, en geldt slechts voor een specifieke functie. U kunt een VOG aanvragen bij uw gemeente. Bij de aanvraag moet aangegeven worden voor welke functie en welke sector de VOG aangevraagd wordt. Ook wordt gevraagd naar de zogenaamde functieprofielen: dit gebeurt om een inschatting te maken van de risico’s die bij een bepaalde functie aanwezig zijn. Dit zorgt ervoor dat een veroordeling wegens rijden onder invloed een groter gewicht heeft bij een VOG voor een taxichauffeur, dan voor een bankmedewerker.

Terugkijk termijn

Op het moment dat de aanvraag binnenkomt bij de Dienst Justis, het onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid dat de aanvraag behandelt, wordt de terugkijktermijn bepaald. De terugkijktermijn is de periode waarover uw Uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister (JusDoc) beoordeeld wordt. De terugkijktermijn is afhankelijk van uw leeftijd, van de functie waarvoor de VOG aangevraagd wordt én van de feiten die op uw JusDoc voorkomen.

In de regel is de terugkijktermijn vier jaar voor personen boven de 23 jaar, en twee jaar voor personen onder de 23 jaar. Er zijn echter (veel) uitzonderingen.

Voornemen tot weigering

Staat er geen justitieel gegeven op uw JusDoc binnen de terugkijktermijn? Dan krijgt u gewoon de VOG. Als er wél een justitieel gegeven op uw JusDoc binnen de terugkijktermijn staat, dan wordt uw gehele JusDoc beoordeeld. De Dienst Justis bekijkt dan álle gegevens, waaronder het tijdsverloop en de hoogte van de straffen en beoordeeld dan of u in aanmerking komt voor een VOG of niet.

Wanneer Justis van plan is de VOG te weigeren, krijgt u een voornemen tot weigering. Daarbij krijgt u de mogelijkheid om de aanvraag toe te lichten en eventuele misstanden uit de weg te ruimen.

Heeft u te horen gekregen dat Justis van plan is u de VOG niet te verlenen? Neem dan direct contact met ons op. In dit stadium is het samen met één van onze advocaten vaak nog goed mogelijk om toch nog een VOG te ontvangen. Het indienen van een bezwaarschrift is dan niet nodig.

VOG definitief afgewezen?

Reageert u niet op het voornemen of vindt Justis uw reactie onvoldoende overtuigend, dan wordt de aanvraag voor een VOG afgewezen. Dan is deze definitief geweigerd. Soms is het dan alsnog mogelijk om de weigering teniet te doen. U kunt dan bezwaar indienen tegen de beslissing tot weigering. Overlegt u daarover vantevoren met één van onze advocaten, zodat u de bezwaarprocedure optimaal kan benutten.

Tegen een negatieve beslissing op bezwaar, is daarnaast beroep (en hoger beroep) mogelijk. Ook met deze procedures hebben onze advocaten ruime ervaring.

Ik help u graag verder!

Heeft u vragen? Ik help u heel graag verder!