Vastgoed

van Doleweerd LAW levert gespecialiseerde (rechts)bijstand voor vastgoed, projectontwikkeling, omgevingsrecht, (Europees) bestuursrecht, huur, verhuur, koop en verkoop. Wij kunnen onderhandelen, adviseren en procederen. Wij staan cliënten bij met het herontwikkelen en herbestemmen van bestaand stedelijk vastgoed, zoals kantoren, retail, hotels, woon- en zorgprojecten. Verduurzaming van (bestaand) vastgoed heeft onze bijzondere aandacht.

In het belang van onze cliënten werken we graag samen met de (lokale) overheid, maar houden we altijd een sterke vinger aan de pols: om zo een efficiënte en tijdige realisatie van de projecten van onze cliënten te bespoedigen. Daarnaast adviseren en procederen wij over vastgoedtransacties en commercieel huurrecht. Tot slot adviseren wij cliënten onder meer bij overnames van vastgoed: met name bij (complexe) vergunningenproblematiek.

Weten wat we allemaal binnen vastgoed doen? Hieronder kunt u meest recente berichten lezen!

competition-1019774_1280
Concurrentiestrijd via het bestuursrecht
Ook een concurrentiebelang is in sommige omstandigheden een belang waarmee rekening gehouden moet worden in het bestuursrecht. Mits goed uitgevoerd, kan het succesvol zijn om uw concurrentiestrijd (ook) via het bestuursrecht te voeren. Dit bericht vertelt u waar u rekening mee moet houden.
EnergielabelA
Energielabel C voor kantoren
Op 3 november 2018 is het Bouwbesluit aangepast: Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw van meer dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Kantoren die daar niet (aantoonbaar) over beschikken, mogen niet meer als kantoor verhuurd of gebruikt worden.

Meer weten?

Waarmee kunnen we u helpen?