Vastgoed

van Doleweerd LAW levert gespecialiseerde (rechts)bijstand voor vastgoed, projectontwikkeling, omgevingsrecht, (Europees) bestuursrecht, huur, verhuur, koop en verkoop. Wij kunnen onderhandelen, adviseren en procederen. Wij staan cliënten bij met het herontwikkelen en herbestemmen van bestaand stedelijk vastgoed, zoals kantoren, retail, hotels, woon- en zorgprojecten. Verduurzaming van (bestaand) vastgoed heeft onze bijzondere aandacht.

In het belang van onze cliënten werken we graag samen met de (lokale) overheid, maar houden we altijd een sterke vinger aan de pols: om zo een efficiënte en tijdige realisatie van de projecten van onze cliënten te bespoedigen. Daarnaast adviseren en procederen wij over vastgoedtransacties en commercieel huurrecht. Tot slot adviseren wij cliënten onder meer bij overnames van vastgoed: met name bij (complexe) vergunningenproblematiek.

Weten wat we allemaal binnen vastgoed doen? Hieronder kunt u meest recente berichten lezen!

warmtepomp
Warmtepomp
De plaatsing van een warmtepomp kan haken en ogen hebben. Ook juridisch gezien. Daarom hebben we dat inzichtelijk gemaakt.
windmolenGR
Particuliere windmolens
Overweegt u een windmolen op of bij uw woning of bedrijf te plaatsen? Lees dan hier over de regelgeving hiervoor.

Meer weten?

Waarmee kunnen we u helpen?