TOCH EEN VOG NA EERDERE WEIGERING VANWEGE ZEDENFEIT

Een cliënte van ons heeft in bezwaar toch een Verklaring omtrent gedrag (VOG) gekregen. De vrouw wilde graag in de zorg werken en vroeg hiervoor een VOG aan. Afgifte van de VOG werd echter door Justis geweigerd omdat de vrouw als minderjarige was veroordeeld vanwege een zedenfeit. Ook een aantal eerdere VOG-aanvragen van de vrouw waren om die reden geweigerd.

VOG EN ZEDENFEITEN

Bij de beoordeling van VOG-aanvragen nemen zedenfeiten een bijzondere rol in. Zo geldt voor zedenfeiten geen zogenaamde ‘terugkijktermijn’. Ook geldt voor zedenfeiten vaak een verscherpt toetsingskader indien de VOG wordt aangevraagd voor functies met gezags- of afhankelijkheidsrelaties en voor werken op locaties waar kwetsbare personen aanwezig zijn. Voorwaarde daarvoor is dat iemand:

  • Ofwel is veroordeeld voor twee of meer zedenfeiten;
  • Ofwel in de twintig jaar voorafgaand aan de VOG-aanvraag vanwege een zedenfeit is veroordeeld tot een gevangenisstraf, TBS, Jeugddetentie, PIJ-maatregel (of plaatsing in een tuchtschool of APZ) of taakstraf;
  • Ofwel in de tien jaar voorafgaand aan de VOG-aanvraag vanwege een zedenfeit schuldig is bevonden en daarbij niet of anders dan bovenstaand is gestraft, een transactie heeft geaccepteerd of een voorwaardelijk sepot heeft gekregen.

Op grond van het verscherpte toetsingskader wordt de VOG slecht in uitzonderlijke afgegeven: de weigering van de VOG moet in zo’n geval evident disproportioneel zijn.

BEZWAAR

Ook in deze zaak werd het verscherpte toetsingskader door Justis toegepast, omdat cliënte de VOG had aangevraagd voor een functie in de zorg. Volgens Justis was geen sprake van een evident disproportionele weigering. Namens cliënt werd betoogd in bezwaar dat deze weigering wel degelijk disproportioneel was: cliënte was ten tijde van het delict slechts 14 jaar oud, het betrof een relatief ‘licht’ zedenfeit en zij was inmiddels ruimschoots meerderjarig. Zij had geen andere antecedenten. Ook werd betoogd dat cliënte door de weigering ernstig in haar toekomstperspectieven werd geschaad.

Naar aanleiding van het bezwaarschrift werd de VOG alsnog verstrekt.

CONTACT

Vragen over VOG-aanvragen? Of is uw VOG-aanvraag geweigerd? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact op met 3 Advocaten!