Tips voor het verhoor

In dit artikel geven we een aantal praktische tips voor wanneer u als verdachte een politieverhoor moet ondergaan. Dit voorkomt onnodige fouten en vergroot de kans op een gunstige afloop.

1.

U hebt (kosteloos) recht op een advocaat.

Geef aan dat u wilt overleggen met een advocaat vóór het verhoor. Leg geen verklaring af voordat u hebt overlegd met een advocaat.

Een strafrecht advocaat

 1. vertelt wat er precies tijdens het verhoor zal gebeuren;
 2. vertelt over het soort feit(en) waar u van verdacht wordt;
 3. geeft voorlichting over valkuilen tijdens een verhoor;
 4. stippelt samen met u een strategie uit voor het verhoor.

Vooral dat laatste is erg belangrijk. De keuzes die door u met behulp van uw advocaat worden gemaakt aan het begin van uw strafproces zijn cruciaal voor de uiteindelijke (eventuele) strafoplegging en uw kansen op vrijspraak.

Ook voor verdachten die hun schuld willen bekennen is het verstandig om een advocaat te raadplegen voor het verhoor.

Laat u dus niet overhalen om ‘alvast te beginnen’ met het politieverhoor. Wacht altijd tot u met een advocaat hebt gesproken. De politie dient een advocaat in te lichten als u daarom vraagt.

Het is de taak van de politie om u erop te wijzen dat u recht heeft op bijstand van een advocaat voorafgaand aan het verhoor.

Een bezoek van een advocaat als u aangehouden bent is kosteloos. Als u niet aangehouden bent, maar per brief opgeroepen, neem dan van tevoren telefonisch contact op met een advocaat.

2.

De politie is niet ‘je beste vriend’.

Over het algemeen wordt u goed behandeld voorafgaand aan een verhoor. Soms krijgt u zelfs koffie aangeboden of krijgt u de mogelijkheid om een sigaretje te roken. Hoe vriendelijk het er ook aan toe gaat, houd altijd in de gaten dat de politie aan het werk is om belastende informatie van u los te krijgen. Daarvoor worden door de politie vele verhoortechnieken gebruikt.

Een voorbeeld van een verhoortechniek is de opmerking dat u naar huis mag als u een (bekennende) verklaring aflegt. In lang niet alle gevallen mag u dan daadwerkelijk naar huis, terwijl de consequenties groot zijn.

Zelfs als u voor of na uw verhoor, bijvoorbeeld op de gang, iets in vertrouwen aan een politieagent vertelt, kan dit tegen u gebruikt worden. De rechter mag ook zonder handtekening gebruikmaken van deze verklaring. Houd altijd in het achterhoofd dat alles wat u zegt, tegen u gebruikt kan en zal worden.

Kortom: laat u niet misleiden en geef de politie voorafgaand aan het verhoor geen informatie die niet in het strafdossier mag komen te staan.

3.

Maak gebruik van het zwijgrecht, verklaren kan altijd nog.

Als vuistregel geldt dat u – in overleg met een advocaat en uitzonderingen daargelaten – geen verklaring aflegt tot het moment dat duidelijk is wat er precies in uw dossier staat dat door de politie is opgemaakt.

U kunt uw persoonlijke gegevens verstrekken, zoals naam en adres. Houd daarna vol dat u gebruikmaakt van uw zwijgrecht en ga niet op verdere vragen in, ook al lijken die vragen nog zo onschuldig. De politie zal in de meeste gevallen blijven doorvragen. Blijf rustig en blijf herhalen dat u zich beroept op uw zwijgrecht.

Pas als uw advocaat – een deel van – het dossier heeft gezien kunt u gezamenlijk bepalen wat uw ‘proceshouding’ gaat worden.

Een bespreking van de proceshouding houdt in dat u met uw advocaat overlegt of u…

 • een feit (alsnog) zal bekennen,
 • blijft zwijgen,
 • in een latere fase een verklaring wil afleggen, of
 • bijvoorbeeld wacht op de aanhouding van eventuele medeverdachten.

Uw advocaat zal u over al deze zaken kunnen adviseren, maar het is uiteindelijk uw zaak waarin u beslist. Houd altijd in uw achterhoofd dat verklaren altijd later nog kan. Een eenmaal afgelegde verklaring kunt u nooit meer terugdraaien en kan soms fatale gevolgen hebben voor het verdere verloop van uw strafzaak.

Kortom: beroep u in de eerste fase van uw proces op uw zwijgrecht. Op basis van (een deel van het) dossier kan een advocaat u adviseren over uw proceshouding.

4.

Lieg niet.

Maak gebruik van uw zwijgrecht in plaats van te liegen. Een leugen is vaak snel ontdekt. Dit zal tegen u worden gebruikt om u neer te zetten als onbetrouwbaar en leugenachtig. Alle andere dingen die u nog in de strafzaak verklaart, zullen door de rechter snel als ongeloofwaardig worden bestempeld.

Het zwijgrecht wordt – in principe – niet tegen u gebruikt. Daarom bent u beter af door te zwijgen dan door te liegen.

5.

Zorg ervoor dat een advocaat aanwezig is bij het verhoor.

Minderjarige aangehouden verdachten hebben, naast het recht om voorafgaand aan het politieverhoor een advocaat te raadplegen, ook recht op de aanwezigheid van een advocaat of een andere vertrouwenspersoon (vaak een ouder) tijdens het politieverhoor.

In sommige gevallen is het ook voor volwassen verdachten mogelijk dat een advocaat aanwezig is tijdens het verhoor. Maak van die mogelijkheid gebruik. Een advocaat kan ingrijpen als de politie zich niet aan de verhoorregels houdt.

De aanwezigheid van uw advocaat kan een steun in de rug zijn tijdens het verhoor, want de advocaat is er alleen voor u en uw belangen.

6.

Wees duidelijk en lees het proces-verbaal na. Maak indien nodig aantekeningen.

Als u een verklaring aflegt in uw strafzaak zullen er veel vragen aan u worden gesteld door de politie. Daarbij is het heel belangrijk dat, wanneer u ervoor kiest een verklaring af te leggen, u een duidelijk antwoord geeft.

 • Geef antwoord op de vraag en laat het daarbij – het is niet nodig om het antwoord uit te breiden met informatie waar de politie niet om gevraagd heeft.
 • Geef duidelijk aan als u iets niet meer weet en doe geen schattingen of aannames.
 • Voorkom dat u een verklaring aflegt die voor meerdere uitleg vatbaar is.

Na afloop van het verhoor wordt uitgetypt en voorgelezen wat er door u gezegd is tijdens het verhoor. Soms mag u het zelf doorlezen. Kijk kritisch wat er op papier is komen te staan en of u dat wel zo gezegd heeft. Als u het proces-verbaal eenmaal hebt ondertekend is het een bewijsmiddel in uw strafzaak.

Ook uitspraken die u niet gedaan heeft maar wel op papier staan met uw handtekening eronder worden tegen u gebruikt in de strafzaak.

Als er zaken in het proces-verbaal niet kloppen, geef dan aan wat er niet klopt en vraag of de politie het verandert of er een notitie over maakt in het proces-verbaal.

Kortom: teken de verklaring alleen als u het volledig met de inhoud eens bent.

7.

Doe geen afstand van inbeslaggenomen spullen.

Als er spullen in beslag zijn genomen zal de politie vragen of u daar afstand van wil doen. Als u voor afstand tekent, houdt dat in dat u de spullen niet meer terugkrijgt. U hebt de spullen dan namelijk vrijwillig aan de politie gegeven.

Het is beter om geen afstand van de spullen te doen en de rechter uiteindelijk de beslissing te laten nemenTijdens de zitting kan uw advocaat vervolgens proberen om een deel van de inbeslaggenomen spullen terug te krijgen.

8.

Geef nooit toestemming voor onderzoek.

politieTijdens het verhoor komt het voor dat de politie uw toestemming vraagt voor bepaald onderzoek. Soms wordt gevraagd of ze in uw woning of telefoon mogen kijken, en er kan worden gevraagd of u bereid bent om DNA-materiaal af te staan.

Geef nooit ergens toestemming voor. De politie heeft namelijk (op grond van de wet) deze bevoegdheden veelal al: zo kan de politie ook zonder uw toestemming in uw woning gaan kijken of uw DNA afnemen. Daarbij moet de politie dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden, die in de wet genoemd staan.

Als u toestemming geeft, hoeft de politie aan geen enkele voorwaarde te voldoen: ze hebben immers uw toestemming. Uw advocaat kan dan niet meer bij de rechter bepleiten dat niet aan de voorwaarden is voldaan, en daarmee loopt u een kans op een goede afloop van uw zaak mis.

Actueel nieuws

Opgeroepen voor politieverhoor… en nu?

Zoekt u een advocaat voor een verhoor of wilt u meer informatie?