Terugvordering en boete DUO van de baan

geldAmersfoort – In een zaak van mr. Verweij heeft DUO zonder dat de rechter daar nog verder aan te pas moest komen de beslissing teruggedraaid.

DUO besloot dat de cliënt van mr. Verweij ten onrechte studiefinanciering had ontvangen, en vorderde de betaalde studiefinanciering terug. De man was het daar niet mee eens. Hij tekende bezwaar aan. Dat deed hij ook toen DUO hem ook nog eens een boete oplegde.

Uitstel van betaling

Mr. Verweij stond hem in beide zaken bij. Hij zorgde er allereerst voor dat de man uitstel van betaling werd gegeven: zo hoefde hij niet terug te betalen totdat er beslist was in de procedures. De procedures vielen echter niet in het voordeel van de cliënt uit: in zowel het bezwaar als het beroep bij de rechtbank kreeg de man geen gelijk.

Aanbod

Mr. Verweij zette door en stelde hoger beroep in bij de Centrale Raad van Beroep. Daar kwam DUO tot inzicht dat de zaak minder sterk was dan zij dachten: zij deden de cliënt een aanbod. Als hij het hoger beroep introk, zou de boete gehalveerd worden en de terugvordering op nihil gesteld worden.

Terugvordering volledig ingetrokken

Op advies van mr. Verweij weigerde de cliënt. Daarop trok DUO de terugvordering volledig in. Daarmee komt de boete ook te vervallen.

Meer weten over bezwaar en beroep? Neem contact op met een bestuursrecht advocaat van 3 Advocaten in Amersfoort.