Tarieven

van Doleweerd LAW geeft altijd vooraf duidelijkheid over de kosten. Er wordt dus nooit achteraf een rekening verstuurd, waarbij u verrast kan worden door de hoogte daarvan. Om die reden behandelt van Doleweerd LAW de meeste zaken ook op basis van een vaste prijs: vooraf bespreken – zo nodig per fase – welk bedrag voor welke werkzaamheden gerekend wordt. Zo heeft u altijd vooraf duidelijkheid over de kosten.

De vaste prijs is altijd per zaak afhankelijk: de inhoud van de zaak, de complexiteit of de snelheid waar iets mee opgelost moet worden zijn factoren die van belang zijn. Daarom maken wij graag een prijsopgave voor uw zaak, waarbij we rekening kunnen houden met uw specifieke wensen. Dit betekent dat we alleen een prijsopgave kunnen maken na een eerste inschatting van de specifieke omstandigheden van uw zaak.

Neem contact op met ons, zodat wij u kunnen informeren over de kosten in uw zaak.

Om uw enig houvast te bieden bij de tarieven die van Doleweerd LAW rekent, volgen hier enige voorbeelden. Uiteraard kan uw zaak afwijken, maar dat vertellen we u vooraf.

Een eerste inschatting van uw zaak doen wij direct en zonder kosten: neem direct contact op.

Een uitgebreidere beoordeling van uw positie is soms nodig. Deze bieden wij aan voor een vaste prijs. Vaak is dit een bedrag tussen de € 750,- en € 1.500,-

Neem contact op voor een voorstel op maat.

De bijstand in een bezwaarprocedure bestaat uit het indienen van een bezwaarschrift en/of de aanvulling van de gronden van het bezwaar. Tevens wordt bijstand verleend tijdens de hoorzitting, die in sommige gevallen telefonisch kan plaatsvinden. Voor een ‘eenvoudige’ procedure zijn de kosten vanaf € 750,-. Deze kunnen oplopen in meer ingewikkelde zaken tot zo’n € 3.500,-

Neem contact op voor een offerte op maat voor uw zaak.

De tarieven voor een beroepszaak bij de rechtbank zijn vaak vergelijkbaar met die in de bezwaarprocedure. Kijk daar voor een indicatie.

Hebben we u in dezelfde zaak in bezwaar ook bijgestaan? Dan zijn de kosten vaak lager!

Neem contact op voor een offerte op maat voor uw zaak.

De tarieven voor een hoger beroepszaak bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het Bedrijfsleven zijn vaak vergelijkbaar met die in de bezwaarprocedure. Kijk daar voor een indicatie.

Hebben we u in dezelfde zaak in bezwaar en/of beroep ook bijgestaan? Dan zijn de kosten vaak lager!

Neem contact op voor een offerte op maat voor uw zaak.

In spoedeisende zaken kan soms de beslissing in bezwaar of in beroep niet worden afgewacht. Dan is het nodig om naast het bezwaar of beroep een spoedprocedure bij de rechtbank op te starten. Deze procedure moet altijd naast een procedure in bezwaar of (hoger) beroep gevoerd worden.

De kosten voor deze procedure bedragen gemiddeld tussen de € 1.000,- en € 3.000,-.

Neem contact op voor een maatwerk voorstel in uw zaak.

De kosten voor een procedure bij de politierechter of enkelvoudige kamer van de strafsector hangen af van de werkzaamheden die verricht moeten worden. De kosten in een ‘eenvoudige’ zaak, zonder bijvoorbeeld getuigenverhoren of andere onderzoeken, bedragen gemiddeld tussen de € 1.200,- en € 3.000,-.

Neem contact op voor een voorstel op maat in uw zaak.

De kosten voor een procedure bij de meervoudige kamer van de strafsector hangen af van de werkzaamheden die verricht moeten worden. De kosten variëren: soms betreft het een ‘eenvoudige’ zaak die om een bijzondere reden bij de meervoudige kamer aangebracht wordt, maar ook kan het gaan om een ingewikkelde zaak die op meerdere zittingsdagen behandeld wordt.

Gemiddeld bedragen de kosten voor een ‘eenvoudige’ zaak, zonder toeters en bellen, vanaf € 2.250,-

Neem contact op voor een voorstel op maat in uw zaak.

Om inbeslaggenomen goederen weer terug te krijgen, kent het strafrecht een bijzondere procedure. van Doleweerd LAW kan u daarbij helpen. De kosten hiervan hangen af van de noodzakelijke werkzaamheden en bedragen gemiddeld tussen de € 1.000,- en € 2.500,-

Neem contact op voor een opgave in uw zaak.

Voor zaken over uw rijbewijs hanteert van Doleweerd LAW een andere procedure, ook met betrekking tot de kosten. Klik hier voor meer informatie.

Een indicatie voor de kosten van een strafzaak in hoger beroep is lastig te geven: de zaken verschillen en er zit een groot verschil tussen een strafzaak die volledig opnieuw beoordeeld en bepleit moet worden, en een strafzaak waarbij slechts enkele onderdelen in hoger beroep beslecht moeten worden.

Gemiddeld bedragen de kosten tussen de € 1.750,- en € 3.500,-, maar neemt u contact op voor een voorstel in uw zaak.

Cassatie in strafzaken is een vak apart. Om die reden zijn geen gemiddelde prijzen aan te geven. Vaak wordt een cassatie voorafgegaan door een bepaling van de rechtspositie.

Neem contact op voor een maatvoorstel.

Niet inbegrepen

Kosten voor verschotten, zoals bijvoorbeeld griffierechten of kosten voor deurwaarders, deskundigen etc., zijn niet inbegrepen. Wel zal van Doleweerd LAW u zo ver mogelijk van te voren op de hoogte stellen van dergelijke kosten.

Rechtsbijstandsverzekeraar

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunnen de kosten die u maakt voor uw advocaat betaald worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar. Jarenlang hebben de verzekeraars aan hun verzekerden voorgehouden dat dit slechts kan in hoogst uitzonderlijke gevallen en dat uw verzekering enkel recht geeft op bijstand van de juridische afdeling van de verzekeraar. Dit is echter onjuist.

Op grond van het Europees recht heeft u recht om uw eigen advocaat te kiezen en in alle gevallen de kosten van die advocaat vergoed te krijgen. In november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie hier in een Nederlandse zaak over geoordeeld.

In Nederland proberen rechtsbijstandverzekeraars de bijstand van externe advocaat te ontmoedigen: zij vertellen u dat zij u ook kunnen bijstaan, en vaak wordt een eigen bijdrage verlangd. U heeft echter het recht om zich bij te laten staan door een advocaat van uw keuze. In veel gevallen loont dat ook.