Snelheid

De meeste snelheidsovertredingen in het verkeer worden afgedaan door middel van een administratieve boete. In die gevallen zendt het CJIB simpelweg een rekening voor de geconstateerde snelheidsovertreding. Bij dit soort feiten kunt u alleen naar de rechter stappen door de boete te betalen – dat wordt zekerheidsstelling genoemd – en vervolgens (tijdig) beroep aan te tekenen.

Strafrechtelijke afdoening

Forsere snelheidsovertredingen worden niet meer administratief afgedaan. Bij snelheidsovertredingen van bijvoorbeeld meer dan 40 km/u te hard op de autosnelweg, volgt een strafrechtelijke afdoening. Daarbij gaat het (vaak) nog steeds om boetes, maar is de kans aanwezig dat u daarnaast een ontzegging van de rijbevoegdheid voor motorvoertuigen krijgt. Ook worden dit soort feiten anders geregistreerd, waardoor ze een rol kunnen spelen bij de afgifte voor een verklaring omtrent gedrag of bij een eventueel volgende overtreding.

> Meer weten over onze dienstverlening voor rijbewijzen? Klik hier.

De strafrechtelijke afdoening kan ook gevolgen hebben voor een verzekering, of bijvoorbeeld de verlening van een visum. De gevolgen zijn – buiten de mogelijk hogere straf – dan ook veel verstrekkender dan bij de administratieve afdoening.

van Doleweerd LAW treedt regelmatig op bij diverse rechtbanken in zaken waarbij het gaat om een snelheidsovertreding. Daarbij houden we rekening met álle gevolgen en proberen zo het beste resultaat voor u te bereiken.

Ik help u graag verder!

Heeft u vragen? Ik help u heel graag verder!