Sancties en regelgeving

Vanaf de oprichting van van Doleweerd LAW neemt de relatie tussen overheid en burger een bijzondere plaats in bij hetgeen wij doen. Daar waar de overheid ingrijpt, bijvoorbeeld door bepaalde verplichtingen in regelgeving op te nemen en bij niet-nakoming sancties op te leggen, komen onze advocaten op voor het recht op modern leven, werken en ondernemen. In de loop der tijd hebben we ons almaar meer toegelegd op een aantal onderwerpen.

Bestuurlijke handhaving

Bij een vermeende overtreding van regelgeving kan de overheid handhavend optreden. Dat kan strafrechtelijk, maar ook bestuursrechtelijk. Binnen het bestuursrecht geschiedt dat door oplegging van een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom of door oplegging van een bestuurlijke boete.

VOG

De weigering van een verklaring omtrent gedrag is een ingrijpend besluit. Vaak betekent het dat werk niet (meer) verricht kan worden, of een bepaalde opleiding, stage of vrijwilligersplek geen doorgang mag hebben. Wij hebben specifieke dienstverlening om alsnog een verklaring omtrent gedrag verleend te krijgen.

BIBOB

In steeds meer gevallen wordt onderzoek gedaan op grond van de wet bibob. Een negatieve uitkomst kan met zich brengen dat een vergunning niet verleend wordt, een subsidie niet toegekend, een bepaald aanbestedingstraject niet gegund wordt of een bepaalde vastgoedovereenkomst geen doorgang vindt. Ook op het punt van de wet bibob kennen onze advocaten de weg om een en ander (alsnog) te realiseren.

Fraude / witwassen

Ondernemers, ondernemingen en particulieren zijn steeds vaker voorwerp van onderzoek naar fraude of witwassen. Bij serieuze verdenking van dit soort feiten, vindt ook steeds vaker vervolging voor de rechter plaats. De verdediging in dit soort zaken vereist een specialistische aanpak. Onze advocaten kennen die aanpak.

WWFT

De wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terorrisme (wwft) kent voor een aantal beroepen specifieke verplichtingen. Niet-nakoming wordt gesanctioneerd. De advocaten van 3 advocaten kunnen u helpen bij het implementeren van de nakoming van de verplichtingen. In voorkomende gevallen leveren we bijstand waneer de niet-naleving van de wwft wordt gesanctioneerd.

Cybercrime

De verdediging in cybercrime-zaken vereist een advocaat die niet alleen uitstekend op de hoogte is van het recht, maar ook van de specifieke aspecten van cybercrime zaken. van Doleweerd LAW heeft in de loop der tijd uitgebreide ervaring opgedaan met de verdediging in dit type zaken.

Ik help u graag verder!

Heeft u vragen? Ik help u heel graag verder!