Rijbewijs

De regelgeving rond het rijbewijs is een specialisme op zich. Uw belang bij behoud van uw rijbewijs is groot, terwijl er diverse mogelijkheden zijn waardoor u uw rijbewijs tijdelijk of permanent kwijt kan raken. Na overtreding van een verkeersvoorschrift kan er een geschil ontstaan met Justitie of het CBR. van Doleweerd LAW is gespecialiseerd in het oplossen van dit soort problemen. Wij kennen niet alleen de regelgeving, maar vooral ook de oplossingen.

FAQ rijbewijs

Rond rijbewijzen spelen veel vragen. van Doleweerd LAW wordt dagelijks gebeld met vele vragen over dit onderwerp. De meestgestelde vragen hebben wij verzameld in deze FAQ rijbewijs. Daarin staan de vragen én hun antwoorden.

Meer vragen? Neem gerust contact met ons op!

Rijbewijs ingevorderd?

Waarmee kunnen we u helpen?

Inhouding rijbewijs

Het innemen en inhouden van het rijbewijs is heel bekend: u hebt te hard gereden, of onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen, en de politie neemt op straat direct uw rijbewijs in. U mag dan direct niet meer rijden. De officier van justitie neemt een beslissing over de duur van de inneming en bepaalt daarmee (in eerste instantie) hoe lang u niet meer mag rijden.

van Doleweerd LAW heeft al vele procedures gevoerd om het rijbewijs van hun cliënten weer terug te krijgen.

Verkeersstrafrecht

van Doleweerd LAW staat ook verdachten van betrokkenheid van een (ernstig) verkeersongeval bij. Veelal zijn dit tragische zaken waarbij de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig moeten worden afgewogen. De belangen van de verdachte van een dergelijk verkeersongeval zijn divers: naast strafoplegging in de vorm van een werkstraf of gevangenisstraf staat vaak ook het rijbewijs op het spel. Daarnaast is verkeersstrafrecht een specialisme waardoor het verstandig is om bij een verdenking van een dergelijk ongeval, zo spoedig mogelijk contact op te nemen.

privacyrecht

Invorderingsprocedure

Naast het strafrecht, kan ook het CBR uw rijbewijs ‘innemen’. Het gaat dan om de schorsing van de geldigheid van uw rijbewijs, de ongeldigverklaring van uw rijbewijs of de ongeschiktheid voor de houder van het rijbewijs. De procedures verschillen, maar het komt er allemaal op neer dat u voor een (langere) tijd niet mag deelnemen aan het verkeer.

van Doleweerd LAW procedeert veel en vaak tegen het CBR. Wij kennen de procestactiek en -techniek van het CBR en hebben veel cliënten bijgestaan in het terugkrijgen van hun rijbewijs.

onderzoek naar de rijgeschiktheid

van Doleweerd LAW heeft diensten speciaal ontwikkeld voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Jaarlijks moeten duizenden mensen dit medisch onderzoek, dat wordt uitgevoerd onder toezicht van een arts, verplicht ondergaan. Bij weigering wordt her rijbewijs ongeldig verklaard. Van het onderzoek hangt veel af: de uitkomst bepaald of uw rijbewijs geldig blijft, een beperkte geldigheidsduur krijgt of ongeldig verklaard wordt. Jaarlijks worden op grond hiervan vele rijbewijzen ongeldig verklaard. Voorbereiding op dit onderzoek maakt het verschil, merken wij in de praktijk, Als u zich goed voorbereidt, is de kans vele malen groter dat u uw rijbewijs kan behouden! Wij bieden verschillende opties voor een optimale voorbereiding op het onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Weten wat we allemaal doen op het gebied van rijbewijzen? Zie hieronder onze meest recente berichten.