Projectontwikkeling

Aandacht voor een juridisch traject is noodzakelijk bij projectontwikkeling. Vaak schaakt u op meerdere borden tegelijkertijd: u maakt afspraken met de verkopers, met de gemeente, met omwonenden en met de kopers of huurders. Daarnaast is er een wettelijk kader van bestemmingsplannen, bouwvoorschriften of belastingregelgeving. van Doleweerd LAW kent het wettelijk kader en weet welke afspraken nuttig, noodzakelijk of juist onverstandig zijn. Zo helpen zij u om de meest optimale ontwikkeling neer te zetten: precies zoals u voor ogen heeft.

bouwen en bestemmen

Projectontwikkeling begint vrijwel altijd met een idee: een idee voor al een bestaand stuk grond, vastgoed of juist een idee om in de markt te zetten. Veelal past het idee niet in de bestaande regelgeving: het ideale stuk grond mag niet bebouwd, of juist niet voor die functie. Gelukkig is het vaak wel mogelijk om iets aan de bestemming te doen: door toestemming te krijgen om af te wijken van het bestemmingsplan, of door opnieuw te bestemmen.

van Doleweerd LAW kan u exact vertellen hoeveel ruimte een bepaald bestemmingsplan biedt, of welke route gevolgd kan worden om van de bestemming af te wijken of opnieuw te bestemmen. Wij kunnen namens u contact leggen met de gemeente, u adviseren over de juiste stukken: alles om die juiste bestemming te verkrijgen.

afspraken met de overheid

De overheid neemt een bijzondere plek in bij projectontwikkeling. Vaak is de lokale overheid degene die de spelregels bepaalt; door het opstellen van een bestemmingsplan of beleid maakt de overheid bepaalde ontwikkelingen gemakkelijker, moeilijker of zelfs onmogelijk. Daarbij is de overheid ook vaak belanghebbende: de wens voor meer woningbouw, minder kantoorruimte of juist meer bedrijfsruimte maakt dat ze invloed uitoefent op de spelregels. En soms is de overheid ook partij: door grond te verkopen.

Binnen al die rollen verschillen de afspraken die gemaakt kunnen worden en de wijze waarop die vastgelegd worden. Slimme combinaties kunnen ervoor zorgen dat meer mogelijk is, dan bij een eerste oogopslag leek. van Doleweerd LAW kan u daar meer over vertellen.

afspraken met omwonenden

De maatschappij speelt een steeds grotere rol bij planontwikkeling. Hoewel pas onder de nieuwe Omgevingswet verplicht gesteld, legt de mate van participatie steeds meer gewicht in de schaal. Zeker bij wat ingrijpender ontwikkelingen is participatie nu al min of meer verplicht. Ook bij kleinere projecten speelt participatie een grote rol: al is het alleen maar omdat een omwonende met een lange adem een project lange tijd kan vertragen.

Vaak is het verstandig om al vroeg in het traject de vraag te stellen welke vorm van participatie wijs is. Ook met deze vraag kan van Doleweerd LAW u bijstaan . Om vervolgens daaraan uitvoering te geven door u te assisteren bij de gewenste vorm van participatie of juist de afspraken met omwonenden te formaliseren.

koop, verkoop en verhuur

De eindfase van de projectontwikkeling is de ingebruikneming: door uzelf, een koper of huurder. Net als de aanvankelijke koop- of samenwerkingsovereenkomst om tot de ontwikkeling te komen, eindigt projectontwikkeling vaak met een overeenkomst. Ook op dit punt is van Doleweerd LAW voor u van waarde: door afspraken helder, goed en duurzaam vast te leggen.