Openbaar Ministerie

Bij overtreding van enkele bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, kan een sanctie voor uw rijbewijs volgen. Het gaat dan om het invorderen of innemen van het rijbewijs, een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen (OBM) of een ongeldigverklaring van het rijbewijs. Het gevolg van al deze maatregelen en sancties is dezelfde: u mag dan niet meer rijden.

van Doleweerd LAW heeft veel ervaring met zaken over rijbewijzen. Vele cliënten hebben dankzij onze dienstverlening hun rijbewijs weer terug.

> de meest gestelde vragen over rijbewijszaken én de juiste antwoorden

innemen / invorderen / inhouden

Wanneer u bijvoorbeeld te hard heeft gereden of onder invloed van alcohol of drugs heeft gereden, kan uw rijbewijs ingevorderd worden. Dit houdt in dat de politieagent die u heeft aangehouden, uw rijbewijs inneemt. U mag dan per direct niet meer rijden. De officier van justitie bepaalt vervolgens of u uw rijbewijs weer terug krijgt, of dat het ingehouden blijft.

ontzegging rijbevoegdheid

De strafrechter kan als straf opleggen dat u voor een bepaalde periode de bevoegdheid tot het besturen van een motorrijtuig ontzegd wordt. U mag dan niet meer rijden, gedurende die periode. Overtreedt u deze ontzegging en gaat u toch rijden, dan begaat u een misdrijf waar in de regel gevangenisstraf opgelegd wordt.

ongeldig verklaren rijbewijs

Wanneer u voor bepaalde feiten in een periode van vijf jaren twee maal (onherroepelijk) veroordeeld wordt, dan kan uw rijbewijs van rechtswege ongeldig verklaard worden. U kunt uw rijbewijs in dat geval enkel terugkrijgen door opnieuw theorie- en praktijkexamen te doen.