Onderzoek naar de rijgeschiktheid

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt door het CBR opgelegd. Het is een medisch onderzoek, waarbij een arts het CBR adviseert of u wel rijgeschikt bent, of niet.

De uitkomst van het onderzoek naar de rijgeschiktheid heeft grote gevolgen: uw rijbewijs kan ongeldig verklaard worden, waarbij u pas na minimaal een jaar uw rijbewijs weer terug kunt krijgen. U kunt uw rijbewijs dan alleen terugkrijgen door opnieuw een onderzoek te ondergaan. U kan dan een rijbewijs met termijnbeperking terugkrijgen: dit houdt in dat u vaker het onderzoek moet ondergaan en telkens gekeurd wordt.

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt vaak onderschat: meer dan 84% van de mensen die het onderzoek moeten ondergaan, raakt het rijbewijs kwijt. Gelukkig zijn er mogelijkheden om de kans op behoud van uw rijbewijs te vergroten.

Wat kunt u doen als u een onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd?

Als u een besluit van het CBR heeft ontvangen dat u een onderzoek naar de rijgeschiktheid moet ondergaan, dan is het belangrijk om als eerste te onderzoeken of dit besluit terecht is of niet. Wij zien veel in onze praktijk dat deze stap vaak vergeten wordt: dat is zonde, want wij kunnen vaak veel succes behalen door te voorkomen dat u het onderzoek moet ondergaan.

Wij kunnen u een snelle en juiste inschatting geven over de mogelijkheden om het onderzoek te voorkomen. Daarnaast kunnen we in deze fase u al bijstaan om zo snel mogelijk uw rijbewijs terug te krijgen, of zelfs te voorkomen dat het CBR de geldigheid van uw rijbewijs schorst.

Voorbereiding: brochure

Is de bezwaarperiode verstreken, of is de oplegging van het onderzoek niet te voorkomen, dan is het uiterst belangrijk om u goed voor te bereiden op het onderzoek naar de rijgeschiktheid. van Doleweerd LAW heeft hiervoor een brochure opgesteld, waarin het gehele onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt uitgelegd. Zo kunt u zich goed voorbereiden op het onderzoek naar de rijgeschiktheid, waardoor u een grotere kans heeft om uw rijbewijs te behouden!

Bereid u goed voor en bestel de brochure direct!

De brochure kost € 65,00 en bevat 87 pagina’s vol met uitleg, tips over het onderzoek naar de rijgeschiktheid en voorbeelden.

Er is een brochure voor een drugsonderzoek en een alcoholonderzoek.

Brochure alchol

Brochure drugs

Voorbereiding: brochure en begeleding

Voor wie het rijbewijs belangrijk is, bieden wij ook de mogelijkheid om samen met één van onze medewerkers het onderzoek voor te bereiden. U krijgt dan de uitgebreide brochure. Daarnaast bespreken wij dan met u wat u kunt verwachten, welke vragen gesteld kunnen worden en bespreken ook de risico’s van antwoorden die u van plan bent om te geven. Nadat u het onderzoek heeft ondergaan, kunt u ons het concept-rapport aan ons toezenden. Wij kunnen u dan adviseren of u gebruik moet maken van uw aanpassings- of blokkeringsrecht.

Maak direct gebruik van de aanbieding en bestel de brochure. De brochure kost normaal € 65,00 en bevat 87 pagina’s vol met uitleg, tips over het onderzoek naar de rijgeschiktheid en voorbeelden.

Daarnaast krijgt u de vragenlijst die de keurend artsen van het CBR gebruiken. U kunt deze ingevuld aan ons terugsturen, zodat wij uw antwoorden met u kunnen bespreken. Daarbij kunt ook het concept-rapport van de keurend arts door ons laten beoordelen. 

De combinatie van begeleiding en brochure kost nu € 249,00.

begeleiding alcohol

begeleiding drugs

Ik help u graag verder!

Heeft u vragen? Ik help u heel graag verder!