Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht zijn alle regels over de fysieke omgeving waarin we leven. Dan gaat het over milieu, water, natuur en met name de ruimtelijke ordening. Het is een onderdeel van het bestuursrecht. Het is een rechtsgebied dat complex is – net als de samenleving die het probeert te regelen – en vrijwel continu in beweging is.

van Doleweerd LAW kent de regels van dit complexe rechtsgebied en helpt u graag met het vinden van een oplossing.

Ruimtelijke ordening

Bij omgevingsrecht wordt het vaakst en het snelst gedacht aan de regels over de ruimtelijke ordening. Ruimtelijke ordening gaat over de regels voor bouwen en gebruiken. Binnen de ruimtelijke ordening wordt bepaald welke grond aangemerkt is voor wonen en welke grond voor een agrarische bestemming. De regels van de ruimtelijke ordening bepalen vervolgens ook hoe groot een woning mag worden en welke woonvormen allemaal zijn toegestaan. Deze regels zijn op iedereen van toepassing.

De regels over de ruimtelijke ordening zijn ingrijpend en verstrekkend – juist daarom is het van belang goed te weten welke mogelijkheden bestaan, of juist (nog) niet bestaan. De advocaten van 3 Advocaten kunnen u hierbij helpen.

Milieu

De milieuregelgeving valt ook binnen het omgevingsrecht. Deze regelgeving heeft als doel de leefomgeving te beschermen: door het stellen van bijvoorbeeld regels over geluid, hinder of stank. Dit wordt met name geregeld door de Wet Milieubeheer en de daarin voorkomende vergunningplichtige activiteiten.

Water & Natuur

Ook de waterregelgeving en de natuurbescherming maken onderdeel uit van het omgevingsrecht. Deze bijzondere regelgeving bestaat om specifieke aspecten van de leefomgeving te beschermen: de waterhuishouding en de natuur. Daarbij gaat het veelal om zeer kwetsbare aspecten, zoals bijvoorbeeld beschermde diersoorten, een kritiek onderdeel van de bescherming tegen water of de kwaliteit van water. Het is regelgeving met een bijzonder karakter dat bijzondere aandacht verdient.

Actueel nieuws

Ik help u graag verder!

Heeft u vragen? Ik help u heel graag verder!