NVWA deelt meer boetes uit?

imagesVolgens diverse nieuwsberichten (zie onder meer: nrc.nl, boerderij.nl, missethoreca.nl) heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over 2016 meer boetes uitgedeeld. Dit zou een gevolg zijn geweest van de strengere handhaving door de NVWA. Het nieuwsbericht van de NVWA zelf spreekt echter over boeterapporten, en dit is toch echt iets anders dan een boete.

Boeterapport is niet automatisch een boete

De met handhaving belaste inspecteurs van de NVWA maken een boeterapport op indien zij iets constateren dat volgens hen beboetbaar is. Dit boeterapport gaat vervolgens naar een andere afdeling van de NVWA, die het boeterapport opstuurt naar de (mogelijke) overtreder. Die krijgt vervolgens, al dan niet met hulp van een advocaat, de mogelijkheid om zich te verweren. Pas daarna wordt beslist of een boete opgelegd gaat worden. Dit is een extra waarborg waarbij een mogelijk overtreder rechtsbescherming verkrijgt.

Reactie op boeterapport loont

Kortom, niet alle boeterapporten leiden tot de daadwerkelijke oplegging van een boete. In onze praktijk merken wij dat een (goede) reactie op een boeterapport wel degelijk kan leiden tot het achterwege blijven van de boete of een (forse) vermindering daarvan. Het is dan ook raadzaam om, mocht u de ontvanger zijn van een boeterapport, contact met één van onze advocaten te leggen.