Meer datalekken en meer onderzoeken in 2017

bestuursrecht

In 2017 zijn 10.009 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is fors meer dan in 2016: toen zijn er 5.849 meldingen gedaan. De meeste datalekken zijn gemeld door het openbaar bestuur, zorg en welzijn en de financiële dienstverlening.

Het grootste gedeelte gaat om het toezenden van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger: 47% van de in 2017 gemelde datalekken gingen hierover.

Ook meer onderzoeken

Verder valt op dat de AP ook meer onderzoeken is gestart. In 2017 zijn 635 onderzoeken gestart naar beveiliging en (mogelijke) datalekken. Dat kan dan gaan om onderzoeken naar aanleiding van een melding van een datalek, maar volgens de AP zitten er ook onderzoeken bij naar mogelijke datalekken die dit niet hebben gemeld aan de AP. Voor 2018 ligt daarop de focus, volgens het AP.

Boetes

Over boetes is (nog) niets bekend. Een deel van de in 2017 gestarte onderzoeken loopt evenwel nog. Wel geeft de AP aan dat ‘over het algemeen’ de onderzoeken leidden tot een waarschuwing en beëindiging van de overtreding. Of dat over de onderzoeken in 2018 nog steeds zo zal zijn, is echter maar de vraag.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het recht omtrent datalekken of privacy? Neem dan contact op!

Direct een vraag stellen?

Direct een vraag stellen? Vul het formulier hiernaast in!