Bestuursrechtelijke handhaving

509354-200

Bij veel regels hoort ook handhaving. Dat is één van de manieren om naleving van de regel te waarborgen. Ook vindt handhaving plaats om overtreding van die regels te bestraffen. Die laatste vorm van handhaving vindt veelal in het strafrecht plaats, maar heel veel regels worden ook bestraffend of punitief gehandhaafd in het bestuursrecht. Daardoor bestaat de bestuursrechtelijke handhaving uit een last onder dwangsom, bestuursdwang en een bestuurlijke boete. De last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang zijn reperatoire maatregelen – zij zijn erop gericht de overtreding ongedaan te maken. De bestuurlijke boete is een punitieve maatregel: zij is gericht op leedtoevoeging.

Dwangsom

De last onder dwangsom houdt in dat een overtreder binnen een bepaalde termijn (de begunstigingstermijn) de gelegenheid krijgt om een overtreding te stoppen. Gebeurt dat niet, dan verbeuren er dwangsommen aan het openbaar bestuur dat de last opgelegd heeft. De overtreder moet dan geld betalen. Het openbaar bestuur kan, als de overtreding niet eindigt, dan bijvoorbeeld een last onder bestuursdwang opleggen.

 

Bestuursdwang

Bij bestuursdwang krijgt de overtreder ook een last. Die houdt in dat de overtreding binnen een bepaalde termijn (de begunstigingstermijn) de gelegenheid krijgt om de overtreding te stoppen. Gebeurt dat niet, dan mag het openbaar bestuur dat de last opgelegd heeft zélf maatregelen nemen om de overtreding te stoppen. De kosten hiervan komen voor rekening van de overtreder.

Bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete is niet gericht op het beëindigen van de overtreding, maar op het straffen van de overtreder. Die krijgt een boete opgelegd.

Berichten

Bestuurlijke boete Kansspelautoriteit vernietigd

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in hoger beroep de bestuurlijke boete tegen een leverancier van betaaldiensten vernietigd. De betaaldiensten werden geleverd aan een illegale goksite. De Kansspelautoriteit (Ksa), die toeziet op naleving van de Wet op…

Terugvordering en boete DUO van de baan

Amersfoort – In een zaak van mr. Verweij heeft DUO zonder dat de rechter daar nog verder aan te pas moest komen de beslissing teruggedraaid. DUO besloot dat de cliënt van mr. Verweij ten onrechte studiefinanciering had ontvangen, en vorderde…

NVWA deelt meer boetes uit?

Volgens diverse nieuwsberichten (zie onder meer: nrc.nl, boerderij.nl, missethoreca.nl) heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over 2016 meer boetes uitgedeeld. Dit zou een gevolg zijn geweest van de strengere handhaving door de NVWA. Het nieuwsbericht van de NVWA zelf spreekt…