Duurzaam vastgoed

Duurzaam vastgoed of de verduurzaming van reeds bestaand vastgoed neemt een steeds grotere rol in. Om bestaand vastgoed te verduurzamen en om nieuw vastgoed op een duurzame wijze op te richten, vereist expertise. Naast de bouwkundige en financiële kant van de zaak, is ook het juridische speelveld van belang. Zo vereist regelgeving  voor bepaalde projecten simpelweg het  behalen van bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen. Daarbij kan het gaan om de Label C verplichting voor kantoorgebouwen, regels uit het bouwbesluit of bijvoorbeeld (aanvullende) eisen voor projectbesluiten en bestemmingsplanwijzigingen.

Tegelijkertijd zijn duurzaamheidsmaatregelen als zonnepanelen, windmolens of warmtepompen op zichzelf ook weer gereguleerd. Die regelgeving lijkt soms in strijd met elkaar te zijn, waardoor het lastig kan zijn om aan beide te voldoen. van Doleweerd LAW heeft ervaring hiermee, en kunnen u helpen met het vinden van het juiste evenwicht om zo tot een optimale verduurzaming van gebouwen te komen.

Meer weten?

Meer weten over duurzaam vastgoed of de verduurzaming van bestaand vastgoed?

Waarmee kunnen we u helpen?

Meer weten?

Kijk hieronder naar onze meest recente posts over duurzaam vastgoed.