Duurzaam vastgoed

Duurzaam vastgoed of de verduurzaming van reeds bestaand vastgoed neemt een steeds grotere rol in. Om bestaand vastgoed te verduurzamen en om nieuw vastgoed op een duurzame wijze op te richten, vereist expertise. Naast de bouwkundige en financiële kant van de zaak, is ook het juridische speelveld van belang. Zo vereist regelgeving  voor bepaalde projecten simpelweg het  behalen van bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen. Daarbij kan het gaan om de Label C verplichting voor kantoorgebouwen, regels uit het bouwbesluit of bijvoorbeeld (aanvullende) eisen voor projectbesluiten en bestemmingsplanwijzigingen.

Tegelijkertijd zijn duurzaamheidsmaatregelen als zonnepanelen, windmolens of warmtepompen op zichzelf ook weer gereguleerd. Die regelgeving lijkt soms in strijd met elkaar te zijn, waardoor het lastig kan zijn om aan beide te voldoen. van Doleweerd LAW heeft ervaring hiermee, en kunnen u helpen met het vinden van het juiste evenwicht om zo tot een optimale verduurzaming van gebouwen te komen.

In het belang van onze cliënten werken we graag samen met de (lokale) overheid, maar houden we altijd een sterke vinger aan de pols: om zo een efficiënte en tijdige realisatie van de projecten van onze cliënten te bespoedigen. Daarnaast adviseren en procederen wij over vastgoedtransacties en commercieel huurrecht. Tot slot adviseren wij cliënten onder meer bij overnames van vastgoed: met name bij (complexe) vergunningenproblematiek.

Actueel nieuws

Ik help u graag verder!

Heeft u vragen? Ik help u heel graag verder!