Fraude en witwassen

Het vervolgen van fraudedelicten en witwassen heeft steeds meer prioriteit bij het openbaar ministerie. Hierdoor worden steeds meer personen voor deze feiten vervolgd, maar het komt ook steeds vaker voor dat een onderneming strafrechtelijke vervolgd wordt wegens fraude of witwassen. Daarbij kan het gaan om handelingen of constructies die niet ongebruikelijk zijn binnen een bepaalde branche. Zowel de onderneming zelf als de ondernemer (in de vorm van een feitelijke leidinggevende) kan daardoor onderwerp worden van strafrechtelijk onderzoek of vervolging.

De verdediging in dit type zaken vereist specialistische kennis en ervaring. van Doleweerd LAW heeft ruime ervaring in het bijstaan van ondernemingen, ondernemers en particulieren die voor deze delicten worden vervolgd.

Fraude

Fraude is een verzamelnaam voor een serie delicten. Wanneer sprake is van fraude in de uitvoering van een onderneming, wordt ook wel gesproken van witteboorden-criminaliteit. Bekende voorbeelden zijn belastingfraude of bijvoorbeeld vastgoedfraude. Wat alle fraudedelicten gemeen hebben is dat zij tot doel hebben een vorm van ongerechtvaardigde verrijking, waarbij met bijvoorbeeld valsheid in geschrifte een voordeel behaald wordt. Fraudedelicten verschillen dan ook van de zogenaamde ‘commune delicten’ en vereisen om die reden ook aan andere aanpak dan die delicten. van Doleweerd LAW kent die aanpak en kan u bijstaan.

Witwassen

Het delict witwassen heeft de afgelopen jaren veel meer aandacht gekregen van het openbaar ministerie. Ook de wetgever heeft diverse wetswijzingen doorgevoerd, waardoor dit delict – zeker in zaken waarbij financiële bevoordeling het motief is geweest – steeds vaker de hoofdrol binnen het onderzoek en de vervolging krijgt. Ook omdat, bijvoorbeeld op grond van de wwft, veel financiële spelers een rol hebben gekregen in het signaleren van mogelijke witwasdelicten, komt vervolging voor witwassen steeds vaker voor. Daarbij gaat het al lang niet meer enkel om criminele personen die hun buit proberen te legaliseren. Onderzoek naar en vervolging wegens witwassen komt ook steeds vaker bij ondernemers voor.

De verdediging in (complexe) witwaszaken is een vak apart. Vanaf het eerste moment is de aanpak veelal anders dan in andere zaken. De verdediging vereist een actieve strategie, waarbij samen met de cliënt snel en op transparante wijze een tactiek opgesteld en uitgevoerd moet worden. Vaak wordt getracht om dit soort zaken buiten een zitting om op te lossen, bijvoorbeeld door een schikking aan te gaan met het openbaar ministerie. van Doleweerd LAW kan u hierin uitstekend bijstaan.

Actueel nieuws

Ik help u graag verder!

Heeft u vragen? Ik help u heel graag verder!