Wat is er aan de hand?

datalekEen medewerker van de gemeente Amersfoort heeft een e-mail verstuurd naar een verkeerde ontvanger. Deze ontvanger is een persoon buiten de gemeente Amersfoort geweest waardoor er sprake is van een datalek. De bijlage van de e-mail bevatte zeer privacygevoelige informatie.

Het ging om de gegevens van meer dan 1900 (!) inwoners uit Amersfoort die ondersteuning krijgen van de Wijkteams in Amersfoort. In het bestand stonden onder andere:

 • adresgegevens
 • burgerservicenummer
 • geboortedatum
 • en een algemene omschrijving van de geleverde zorg.

Informatieverstrekking

De fout is op 28 januari 2016 gemaakt. Verantwoordelijk wethouder mw. Fleur Imming en de gemeenteraad zijn echter pas op 8 april 2016, ruim 2 maanden later, geïnformeerd. De getroffen personen werden een week later pas geïnformeerd.

De gemeenteambtenaren hebben direct geprobeerd de fout te herstellen. Dat is niet gelukt. Nadat het datalek via de Autoriteit Persoonsgegevens naar buiten is gekomen zegt de gemeente nu dat er contact is geweest met de ontvanger en dat de gegevens inmiddels zijn vernietigd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 april 2016 en op 14 april 2016 twee korte berichten naar buiten gebracht. Daarnaast wordt op de website van de gemeente Amersfoort een aantal vragen beantwoord. Buiten deze informatie heeft de gemeente een ‘radiostilte’ afgekondigd.

Het datalek in media & actualiteit

Op 19 april 2016 heeft de gemeenteraadsvergadering plaatsgevonden waarbij het ‘datalek’ op de agenda stond. Mr. J. Visscher heeft deze gemeenteraadsvergadering als bezoeker bijgewoond en een live-verslag uitgebracht via het speciale twitteraccount @datalekadvocaat. Via dat account delen we ook andere omtrent het datalek.

Gemeente

Vanuit de gemeente is tot nog toe beperkt informatie verstrekt. Op 8 april 2016 en op 14 april 2016 zijn door het college twee berichten naar buiten gebracht. Daarnaast is er een aparte pagina op de website van de gemeente aangemaakt.

 • Collegebericht 2016-059 d.d. 8 april 2016;
 • Collegebericht 2016-061 d.d. 14 april 2016;
 • Vraag en antwoord: lek privacygevoelige gegevens van cliënten van de Wijkteams (amersfoort.nl);

Politiek

Ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering zijn door verschillende politieke partijen schriftelijke vragen ingediend:

 • Vragen d.d. 19 april namens SP, Amersfoort 2014, CDA en GroenLinks (klik hier);
 • Vragen d.d. 19 april namens PvdA, Actief, ChristenUnie (klik hier);

Media

Inmiddels hebben na bekendwording verschillende media gepubliceerd over het datalek bij de gemeente Amersfoort. Een selectie van de verschillende artikelen treft u hieronder aan.

 • 12 april 2016: Gemeente Amersfoort lekt zorggegevens (Ad.nl)
 • 13 april 2016: ‘Datalek niet doorgegeven aan verantwoordelijk wethouder Imming’ (Destadamersfoort.nl);
 • 15 april 2016: Datalek-affaire: Amersfoort riskeert boete van ruim acht ton (RTV Utrecht);
 • 19 april 2016: Gedupeerden datalek overwegen claim (Ad.nl)

Wat kunnen wij doen?

Ons kantoor heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van het datalek bij de gemeente Amersfoort. Veel van onze cliënten komen uit Amersfoort en hebben ook contact (gehad) met de Wijkteams. De vraag rijst hoe de gemeente met dergelijke vertrouwelijke omgaat en wat de eventuele gevolgen van dit datalek kunnen zijn.

 • Namens de benadeelden die zich aanmelden zijn we voornemens meer duidelijkheid te krijgen van de gemeente.
 • We overwegen aansprakelijkheidstelling van de gemeente voor de geleden schade of het nadeel.
 • We zoeken uit wat de verdere (juridische) mogelijkheden zijn.

De volgende vragen moeten door de gemeente in ieder geval worden beantwoord:

 1. Welke gegevens zijn openbaar gemaakt?
 2. Hoe weet de gemeente dat de gegevens niet zijn gedeeld en daadwerkelijk zijn vernietigd?
 3. Wat is de reden dat het datalek pas na ruim 2 maanden bekend is gemaakt?
 4. Wat doet de gemeente om te voorkomen dat de getroffen burgers schade lijden?
 5. Wat doet de gemeente om een dergelijk datalek in de toekomst te voorkomen?

Om meer duidelijkheid te krijgen hebben we medio april een WOB-verzoek verstuurd, waar nog geen definitief antwoord op is gekomen.

Getroffen door het datalek?

Bent u getroffen door het datalek? Neem dan vrijblijvend contact op met 3 Advocaten.

3 Advocaten biedt in deze gecompliceerde kwestie juridische bijstand. Als eerste moet de gemeente Amersfoort duidelijkheid geven en antwoord op een aantal cruciale vragen. Daarna zullen wij de gemeente aansprakelijk stellen voor de geleden schade, en een vergoeding hiervoor aan de gemeente verzoeken.

U kunt zich aanmelden via email: info@3advocaten.nl of door tijdens kantoortijden te bellen met het kantoor: 033 76 76 333.

Contact

Wie zijn wij?

3 Advocaten is in 2009 opgericht en sindsdien gevestigd in Amersfoort. Het datalek bij de gemeente Amersfoort raakt meer dan 1900 mensen die in Amersfoort woonachtig zijn (geweest). Van hen is zeer privacygevoelige informatie naar buiten gekomen.

Als Amersfoortse advocaten menen wij dat hierin duidelijkheid moet komen en de mogelijkheden voor onderzoek en eventueel schadevergoeding in kaart moeten worden gebracht.