Commercieel huurrecht

van Doleweerd LAW houdt zich onder meer bezig met het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten, advisering hierover (al dan niet in het kader van projectontwikkeling of aankoop) en het voeren van huurrechtprocedures. Niet alleen in het voortraject, maar ook tijdens een huurovereenkomst kan juridische bijstand van groot belang zijn. In het geval van onderhoudskwesties en gebreken, overlast, wanbetaling, indeplaatsstelling, huurprijswijzigingsgeschillen, faillissement van een huurder of verhuurder, opzegging van de huurovereenkomst en de bijbehorende procedures tot beëindiging of verlenging van de ontruimingsbescherming. Graag adviseren wij u daarover en zo nodig procederen wij.

Huurovereenkomsten

Behalve de huurprijs worden in de regel vele afspraken gemaakt omtrent de verhuur van een object. Deze afspraken dienen allemaal deugdelijk te worden vastgelegd in een huurovereenkomst. Wij staan cliënten bij met het opstellen of het beoordelen van deze overeenkomsten. Het beoordelen van de huurovereenkomst is eveneens noodzakelijk bij de aankoop van vastgoed.

Adviseren

Daarnaast adviseren wij onze clienten met een bestaande huurovereenkomst. Daarbij kan het gaan om (dreigende) geschillen over bijvoorbeeld de staat van het gehuurde of de huurprijs. Ook adviseren wij over bijvoorbeeld een indeplaatsstelling of een wenselijke wijziging van de huurvoorwaarden. Zo nodig onderhandelen wij met de (ver)huurder hierover of, indien nodig en wenselijk, procederen we.

Procederen

Soms is het duidelijk en is een procedure onvermijdelijk. Dan staan wij er voor onze cliënten. Dankzij onze ruime ervaring in procederen weten we de rechter te overtuigen van het standpunt van onze cliënt. En weten we wanneer dat niet mogelijk is. Dat maakt een onderhandeling – die vaak voorafgaat aan een procedure – ook succesvoller.

Actueel nieuws

Ik help u graag verder!

Heeft u vragen? Ik help u heel graag verder!