CBR

Het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wordt door de politie of justitie op de hoogte gesteld als er redenen zijn om te twijfelen aan de geschiktheid van een houder van een rijbewijs. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld rijden onder invloed van alcohol of andere middelen, een snelheidsovertreding of andere serieuze verkeersovertredingen. Ook naar aanleiding van een medische toestand kunt u in aanraking komen met het CBR.

Naar aanleiding van zo’n mededeling op basis van artikel 130 van de Wegenverkeerswet 1994, legt het CBR een maatregel op. Die maatregel kan gepaard met een schorsing van de geldigheid van het rijbewijs.

van Doleweerd LAW behandelt jaarlijks veel zaken naar aanleiding van beslissingen van het CBR. Vele cliënten hebben dankzij onze dienstverlening hun rijbewijs weer terug. Onze dienstverlening varieert van het procederen tegen het CBR of het verstrekken van informatie of het verlenen van bijstand.

EMA / LEMA / EMG

Het CBR kan een cursus opleggen. Dat kan de Educatieve Maatregel Alcohol, de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en de Educatieve Maatregel gedrag. Deelname aan zo’n cursus is verplicht. De kosten voor de cursus zijn voor uw rekening. Niet betalen van de cursuskosten, niet-tijdig betalen van de cursuskosten of niet-meewerken aan de cursus betekent dat uw rijbewijs ongeldig verklaard wordt. Verder is van belang dat u een dergelijke cursus maar éénmaal in de vijf jaren kunt ondergaan: komt u binnen die vijf jaar opnieuw in aanmerking voor een dergelijke cursus, dan wordt een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd.

Onderzoek naar de rijgeschiktheid

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid is een medisch onderzoek waarbij een keurend arts beoordeelt of u geschikt bent als houder van een rijbewijs. Dit onderzoek wordt door veel mensen onderschat: daardoor raken ieder jaar enkele duizenden mensen hun rijbewijs kwijt. Wanneer u naar aanleiding van dit onderzoek niet rijgeschikt wordt geacht, bent u vaak minimaal een jaar het rijbewijs kwijt.

Voor meer informatie over dit onderzoek en wat u daartegen kunt doen, kunt u kijken op het onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Procederen tegen het CBR

Procederen tegen het CBR is een specialisme. Gelukkig heeft van Doleweerd LAW veel ervaring met dit soort procedures en behalen wij geregeld succes namens onze cliënten. Wij werken vaak door een tactiek voor te stellen nadat we uw dossier hebben beoordeeld: zo kunnen we u exact vertellen welke mogelijkheden er zijn in uw zaak.

Ik help u graag verder!

Heeft u vragen? Ik help u heel graag verder!