CBR geeft rijbewijs terug na onzorgvuldig onderzoek

Een cliënt van ons heeft na bezwaar zijn rijbewijs van het CBR teruggekregen. Het CBR had aan de man een psychiatrisch onderzoek opgelegd (een ‘onderzoek naar de geschiktheid’) vanwege rijden onder invloed van alcohol én drugs. Tijdens dit onderzoek moest de man zijn rijbewijs inleveren bij het CBR en mocht hij niet meer rijden.

Het onderzoek pakte niet goed uit voor desbetreffende cliënt. Volgens de psychiater was er sprake van alcoholmisbruik, waarna het rijbewijs door het CBR ongeldig werd verklaard. Namens gingen wij in bezwaar – met succes.

Onderzoek naar de rijgeschiktheid

Wanneer iemand aan het verkeer deelneemt onder invloed van alcohol of drugs kan het CBR in bepaalde gevallen een onderzoek naar de geschiktheid opleggen. Een psychiater beoordeelt dan of er sprake is van alcohol- respectievelijk drugsmisbruik in ruime zin. Dit is een ruim criterium waar al snel aan wordt voldaan.

Indien de psychiater concludeert dat er sprake is van alcohol- en/of drugsmisbruik neemt het CBR die conclusie vrijwel altijd één op één over, waarna het rijbewijs per direct ongeldig wordt verklaard (behalve voor de categorie AM).

Bezwaar

Omdat een psychiater wordt aangemerkt als medisch deskundige, kan een psychiatrische rapportage enkel worden weerlegd door een andere medisch deskundige. Enkel wanneer het rapport van de psychiater gebrekkig tot stand is gekomen, inhoudelijk tegenstrijdig is of anderszins niet concludent is kan ook een niet-medisch deskundige hiertegen opkomen.

In bezwaar werd betoogd dat sprake was van een dergelijke situatie. Zo bleek uit een aanvullende brief die door het CBR bij de psychiater was opgevraagd dat de psychiater zijn bevindingen achteraf sterk nuanceerde. Ook had cliënt een goede verklaring voor de afwijkende bevindingen van de psychiater.

Het CBR besloot hierop het rijbewijs te retourneren aan cliënt en de ongeldigheid daarvan per direct op te heffen. Ook werden de door cliënt gemaakt kosten grotendeels vergoed.

Wilt u ook uw rijbewijs terug?

3 Advocaten is dé specialist op het gebied van rijbewijszaken. Is uw rijbewijs door het CBR ingevorderd of ongeldig verklaard, en wilt u zo snel mogelijk actie ondernemen: neem dan vandaag nog contact op met de specialisten van 3 Advocaten.

Meer informatie over rijbewijzen? Klik hier.