Bouwen en bestemmen

De bouwvergunning bestaat sinds de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) niet meer. In plaats daarvan heet de vergunning nu een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo. Qua inhoud komt de vergunning overeen. Zo is ook de samenhang met het bestemmingsplan er nog steeds, maar moet ook voor het afwijken van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning verkregen worden: de omgevingsvergunning voor de activiteit gebruiken in strijd met een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo.

van Doleweerd LAW kan u adviseren over de mogelijkheden om te bouwen en de mogelijkheden die het bestemmingsplan u biedt. Wij kunnen uw aanvraag begeleiden, en zo nodig in bezwaar of in beroep u van rechtsbijstand voorzien.

Adviseren

van Doleweerd LAW adviseert projectontwikkelaars, aannemers, makelaars, vastgoedbeheerders, kopers van vastgoed en horeca-exploitanten bij (dreigende) geschillen over bouwregelgeving of de bestemmingsplannen. Dat doen wij door vooraf (on)mogelijkheden te inventariseren, een route naar een specifieke oplossing aan te dragen of tijdens de aanvraag begeleiding te bieden. Omdat we ruime proceservaring in geschillen met de overheid hebben, weten we goed wat haalbaar is en wat niet. Daardoor is het resultaat altijd maximaal.

Procederen

Als het moet, schuwen onze advocaten de gang naar de rechter niet. Zowel in de fase van bezwaar, beroep en hoger beroep zijn wij in staat om uw gelijk te halen. We hebben ruime proceservaring in geschillen met de overheid: onze advocaten zijn gewend de rechter te overtuigen van uw gelijk. De aanpak verschilt van zaak tot zaak, waarbij ook onderscheid gemaakt wordt tussen een procedure in bezwaar, in beroep of in hoger beroep.

Actueel nieuws

Ik help u graag verder!

Heeft u vragen? Ik help u heel graag verder!