Bestuurlijke boete Kansspelautoriteit vernietigd

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in hoger beroep de bestuurlijke boete tegen een leverancier van betaaldiensten vernietigd. De betaaldiensten werden geleverd aan een illegale goksite. De Kansspelautoriteit (Ksa), die toeziet op naleving van de Wet op de kansspelen, had de illegale goksite al boetes opgelegd. De Ksa vond ook dat de leverancier van de betaaldiensten de Wet op de kansspelen overtrad, omdat ook het bevorderen van deelname aan kansspelen verboden is. Om die reden was ook aan de leverancier van de betaaldiensten een boete opgelegd.

Legaliteitsbeginsel

De leverancier vond de boete onterecht en vocht deze aan. In beroep oordeelde de rechtbank dat de boete in stand kon blijven. De ABRvS, de hoogste rechter in dit rechtsgebied, paste echter het legaliteitsbeginsel toe en oordeelde dat omdat uit de Wet voldoende duidelijk moet blijken welke gedragingen verboden zijn, de Ksa het begrip ‘bevorderen’ (van deelname aan kansspelen) té ruim uitlegde.

Deze uitspraak benadrukt (nogmaals) dat verboden of beboetbaar handelen een duidelijke wettelijke grondslag moet hebben. Voor de Ksa is het echter een gevoelige klap. De gevolgen voor het handhavingsbeleid van de Ksa zijn nog niet geheel duidelijk: het agentschap kan deze zo kort na deze uitspraak nog niet overzien.