Verklaring omtrent Gedrag na zienswijze alsnog verleend

AMERSFOORT – Het COVOG, het orgaan dat een Verklaring Omtrent Gedrag verleent of weigert, heeft na een zienswijze van 3 Advocaten alsnog een VOG verleend.

De cliënte had een verklaring omtrent gedrag nodig voor haar werk. Zij was al werkzaam en had een nieuwe VOG nodig. Zonder VOG zou zij haar baan verliezen.

Voornemen tot weigeren VOG

Toen zij de VOG aanvroeg, kreeg ze bericht van het COVOG dat het voornemen bestond de VOG te weigeren, vanwege een feit op het justitieel documentatieregister (het vroegere ‘strafblad’) van de cliënte.

Zij wendde zich tot 3 Advocaten voor advies. Wij hebben namens haar een zienswijze ingediend, die tot gevolg heeft gehad dat de VOG alsnog verleend is.

Ook hulp nodig bij het succesvol aanvragen van een VOG? Neem contact op met 3 Advocaten.

Lees ook: