Een cliënt van ons heeft na een gewonnen bezwaarprocedure zijn rijbewijs weer teruggekregen.

De cliënt had enige tijd geleden een beroerte gehad, waardoor hij tijdelijk minder zag met zijn linkeroog. De cliënt meldde dit middels de eigen-verklaring-procedure netjes aan het CBR, en verstrekte vervolgens ook alle door het CBR gevraagde informatie. Het CBR besloot echter toch tot volledige ongeldigverklaring van het rijbewijs, omdat de cliënt niet alle gevraagde informatie zou hebben verstrekt.

Verklaring van rijgeschiktheid

Een afgegeven rijbewijs is slechts geldig wanneer door het CBR een verklaring van rijgeschiktheid is afgegeven. Deze verklaring wordt – los van het aantoonbaar beschikken over rijvaardigheid – slechts afgegeven indien aan alle eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid is voldaan.

In de Regeling eisen geschiktheid 2000 wordt per stoornis of aandoening aangegeven in welke gevallen de bestuurder voor wat betreft zijn fysieke en geestelijke gesteldheid geschikt kan worden geacht voor afgifte van een verklaring van rijvaardigheid. In het geval van een beroerte is bijvoorbeeld na drie maanden een specialistisch rapport van de neuroloog of de revalidatiearts vereist waaruit blijkt dat de eerdere uitvalsverschijnselen de rijvaardigheid niet langer beïnvloeden.

Bezwaar

In zijn bezwaarschrift werd aangevoerd aan dat de cliënt had voldaan aan alle eisen uit de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zo had de cliënt onder meer een neurologisch rapport overgelegd waaruit bleek dat hij zijn linkeroog weer normaal functioneerde. Hierop werd het bezwaar gegrond geacht.

Nadat de cliënt in een rijtest ook had bewezen over de vereiste rijvaardigheid te beschikken werd hij met een aantal beperkingen weer rijgeschikt geacht.

Beperkingen

Op grond van het Reglement rijbewijzen is het CBR bevoegd om beperkingen te verbinden aan afgegeven verklaringen van rijgeschiktheid. De verklaring van rijgeschiktheid is daarmee alleen geldig wanneer de vastgestelde beperkingen in acht worden genomen.

De vastgestelde beperkingen worden op het rijbewijs weergegeven met een code. Enkele bekende codes zijn bijvoorbeeld code 01.05 (de verplichting om een bril of contactlenzen te gebruiken), code 10.02 (verplicht gebruik van een automatische versnellingsbak) en code 100 (alleen rijden voor privé-gebruik). De volledige lijst is te vinden in de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid.

Contact

3 Advocaten is gespecialiseerd in rijbewijszaken. Heeft u een vraag of een probleem met het OM of het CBR? Neem dan contact op met 3 Advocaten in Amersfoort!

Ook uw rijbewijs terug? Doe de rijbewijscheck »